Environmental Applications In Early Childhood Period: I Am Founding My Ministry

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8128592

Keywords:

ministry of environment, early childhooh, water pollution

Abstract

Water has a very important place for nature to renew itself and for living things to continue their lives. Today, the increase in industrial wastes with the increasing population and industrialization has created water pollution. Protecting nature, respecting the creatures we live with and creating environmental awareness are the basic building blocks of environmental awareness. It has become important to raise environmentally sensitive individuals in order to ensure that future generations live in a healthier world. Based on this importance; after raising awareness about water pollution in early childhood, it focused on what children can do to protect water. It is aimed to protect and not pollute our waters and to raise awareness of being sensitive to the environment. Study; was conducted using the basic qualitative research method, one of the qualitative research methods. The study group consists of 15 children aged 5 years. Study;  was carried out in 5 (five) stages. In the first stage of the study, the images of water pollution were examined and chatted with the children. Afterwards, a video about water pollution was watched. In the third stage, the experiment on water pollution was carried out, and in the fourth stage, a drama activity was carried out. Finally, the children were asked to establish a ministry for the environment and to name it. They were asked about the duties of the ministry they established in order to prevent water pollution and they were asked to draw it with pictures. Within the framework of the implementation processes of the events, they were recorded with a camera and then transcribed. These images, which were transcribed, were subjected to content and descriptive analysis. As a result of the research, children; ıt has been seen that he evaluated water pollution and its causes within the scope of environmental pollution, and in this context, he created and named the Ministry of Environment. As a result; ıt was seen that they gained positive awareness about water pollution based on the answers received from the children and the pictures they made.

References

Aktın, K. (2014). Okul öncesi dönemde sosyal bilgiler eğitimi: mesleklerin öğretimine yönelik bir durum çalışması. Turkish Studies, 9(5), 139 - 155. Doi: 10.7827/TurkishStudies.6934.

Altınsoy, F. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarında çevre kirliliği farkındalığı oluşturmada geleneksel öğretim ve teknoloji destekli yöntemlerin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 493107).

Aktepe, V., & Gündüz, M. (2021). Sosyal bilgilerde değerler eğitimi. Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara, 1(9), 201-232. Pegem akademi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2020). Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu. Ankara. Erişim Adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/tu-rk-yecevresorunlariveoncel-kler-_2020-20210401124420.pdf.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2020). 6. Türkiye Çevre Durum Raporu. Ankara. Erişim Adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/tc-dr_2020-rapor-v18-web-20210217135643.pdf.

Gülay, H., Ekici, G. (2010). MEB Okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 7(1), 74 - 84. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19578/208931.

İçen Kükürt, E. (2021). Okul öncesi dönemde etkili çevre eğitimi için görsel sanat etkinliklerinin kullanımı (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 679388).

Kaya Aydın, M. (2021). Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik . Sürdürülebilir Çevre Dergisi , 1 (2) , 53-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cevder/issue/67695/909844.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul öncesi eğitim programı. Erişim adresi: https://tegm.meb.gov.tr.

Onur, A. , Çağlar, A. & Salman, M. (2016). 5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması . Kastamonu Eğitim Dergisi , Cilt:24 Sayı:5 , 2457-2468 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27735/317912.

Seefeldt, C., Castle, S., Falconer, R.C. (2015). Okul öncesi/ilkokul çocukları için sosyal bilgiler öğretimi.(S. Coşkun Keskin, Çeviri Ed.). Ankara. Nobel Akademik.

Tahiroğlu, M., Yıldırım, T., & Çetin, T. (2010). Değer eğitimi yöntemlerine uygun geliştirilen çevre eğitimi etkinliğinin, ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 231-248. Erişim adresi: http://hdl.handle.net/20.500.11787/2169.

Türk Dil Kurumu (2022). Türk dil kurumu güncel Türkçe sözlük. www.tdk.gov.tr adresinden 24.05.2022 tarihinde erişilmiştir.

Uçuş Güldalı, Ş. (2017). Sosyal Bilgileri Okul Öncesi Dönem Çocuklarıyla Deneyimlemek: Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Bilgiler Eğitiminin Önemini Gözden Geçirme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 18(3), 1122 – 1151. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59420/853442.

Yalçın, B. (2013). Doğal çevreyi koruma programının okul öncesi dönem çocuklarının çevreye yönelik tutumlarına olan etkileri: Çanakkale il örneği (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 345910).

Published

2023-07-10

How to Cite

Kirtel, A., & Ertufan, M. (2023). Environmental Applications In Early Childhood Period: I Am Founding My Ministry. International Journal of Values in Education and Society, 1(1), 70–84. https://doi.org/10.5281/zenodo.8128592

Issue

Section

Articles