About the Journal

International Journal of Values in Education and Society (Uluslararası Eğitim ve Toplumda Değerler Dergisi), sosyal ve beşeri bilimlerin her alanından ahlak, etik ve değer merkezli bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz eğitim bilimleri başta olmak üzere sosyal ve beşeri bilimlerin farklı disiplinleriyle alakalı akademik standartlara uygun kaleme alınmış, hakem değerlendirme süreçlerinden başarıyla geçmiş özgün, nitelikli çalışmalara yer vererek bilgi birikimine katkı sunmayı ve yayın yaptığı ilgili alanda araştırma yapanların ilk başvuru yaptığı kaynaklar arasında yer almayı amaçlamaktadır. 

International Journal of Values in Education and Society (Uluslararası Eğitim ve Toplumda Değerler Dergisi), sosyal ve beşeri bilimlerin tüm dallarından ahlak, etik ve değer konularına odaklanılan ve özgün bir değer taşıyan derleme, araştırma makalesi ve diğer çalışma türlerine yer verir. International Journal of Values in Education and Society (Uluslararası Eğitim ve Toplumda Değerler Dergisi), Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır (özel sayılar hariç), Türkçe veya İngilizce çalışmaları kabul eder (diğer dillerdeki çalışmalar yayın kurulunun iznine tabidir), yayınların kabul edilebilmesi için çalışmaların hakem değerlendirme sürecini başarıyla tamamlaması beklenir.

International Journal of Values in Education and Society is an international peer-reviewed journal that aims to contribute to knowledge by publishing moral, ethical and value-centered scientific studies from all fields of social and human sciences. Our journal aims to contribute to the knowledge base by including original, qualified studies that have been written in accordance with academic standards related to different disciplines of social and human sciences, especially educational sciences, and have passed the referee evaluation processes, and to be among the first references by those who make research in the relevant field.
The International Journal of Values in Education and Society includes reviews, research articles, and other types of work that focus on morality, ethics, and values from all branches of the social and human sciences and have a unique value. International Journal of Values in Education and Society is published twice a year, in May and December (except for special issues), accepts Turkish or English studies (works in other languages are subject to the permission of the editorial board), In order to be accepted, studies are expected to successfully complete the peer-review process.

Current Issue

Vol. 2 No. 2 (2024)
View All Issues