6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Algı Düzeylerinin İncelenmesi

6th and 7th Grade Students' Lifelong Engagement with Historical TV Series Examining the Perception Levels of Learning

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11430980

Keywords:

Tarihi diziler, yaşam boyu öğrenme, tarih bilgisi

Abstract

Learning is a lifelong process. The level of the effect of TV series on making historical knowledge more permanent has been determined. The aim of this research is to measure the level of 6th and 7th grade students' perception of lifelong learning with historical TV series, to measure the contribution of historical TV series in the context of historical knowledge and whether it varies according to students' television viewing status. The research was conducted with descriptive survey method. This study was conducted with a total of 157 students from Sakarya-based schools. “Perception of Lifelong Learning with Historical TV Series (HLLTS)” scale was used as a data collection tool. It is seen that there is no significant difference in the history knowledge dimension of students' perception of lifelong learning with historical series according to gender and grade level.

References

Akkuş, N. (2008). Yaşam boyu öğrenme becerilerinin göstergesi olarak PISA 2006 sonuçlarının Türkiye açısından değerlendirilmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Bozdemir, H., & Memiş, E. K. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenmeye Ve Öğrenci-Öğretmen-Aile’nin Okuldaki Yerine İlişkin Görüşleri. Hayef Journal of Education, 11(2), 301-320.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2021). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem, 2021

Casper, W. J., Watt, J. D., Schleicher, D. J., Champoux, J. E., Bachiochi, P. D., & Bordeaux, C. (2003). Feature film as a resource in teaching IO psychology. The Industrial-Organizational Psychologist, 41(1), 83-95.

Çoban, S. A. Z. (2012). Tarih Derslerinde Tarihi Film Ve Dizilerin Kullanımına İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri: Trabzon Örneği/Vıews Of Teachers And Students On The Use Of Hıstorıcal Fılms And Serıes In Hıstory Lessons: The Trabzon Case. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 13(13), 141-160.

Demir, S. B., & Gezici, M. (2018). Tarihi Dizi Ve Filmlerin Sosyal Bilgiler Dersine Yansımaları. Turkish History Education Journal, 7(2), 392-413.

Fatma, Ü. N. A. L., & Kalçık, C. (2017). Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi.

Güleç, İ., Çelik, S., & Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48.

KALÇIK, C. ve Fatma, Ü. NAL (2017). Tarihi Dizilerin Yaşam Boyu Öğrenme Sürecinde Öğrenmeyi Öğrenme Ve Tarih Bilgisine Katkı (Hotorical Dizilerin Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Sürecinde Öğrenmeyi Öğrenmeye ve Tarihsel Bilgiye Katkısı). Anadolu Kültür Araştırmaları Dergisi (JANCR) , 1 (1), 1-19.

Kalçık, C. (2017). Tarihi dizilerle yaşam boyu öğrenme algısı (Bartın ili örneği) (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Kalçık, C. (2019). Tarihi dizilerle yaşam boyu öğrenme algısının televizyon izlenme durumuna göre incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 113-134.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, E. Ve Çengelci, T. (2011). Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Filmlerden Yararlanmasına İlişkin Görüşler. Sosyal bilgiler eğitimi araştırmaları dergisi , 2 (1).

Kaya, R., & Günal, H. (2015). Tarih öğretmenlerinin muhteşem yüzyıl dizisi özelinde tarih konulu film ve dizilerin öğretimde kullanımına yönelik görüşleri. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(1), 1-48.

Kızıldağ, Ş. (2001). Pop müzikten popüler kültüre medya çocukları. Şehir Yayınları.

Koç, H. (2019). Ortaokul öğrencilerinin Osmanlı Dönemine ilişkin Tarihsel dizilere yönelik görüşleri (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi).

Lengrad, P. (1985). Lifelong education: Growth of the consept. The International Enclyclopedia of Education, V. Torsten Husen, T. Neville. Postlethwaite.

Faiz, M., & Avcı, E. K. (2020). Popüler kültür unsuru olarak tarihi dizilere ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 10(3), 744-763.

National Research Council, Division of Behavioral, Board on Behavioral, Sensory Sciences, Committee on Developments in the Science of Learning with additional material from the Committee on Learning Research, & Educational Practice. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school: Expanded edition (Vol. 1). National Academies Press.

Ocak, G., & Selimoğlu, S. (2016). Tarih öğretiminde tarih dizilerinin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri-nitel bir analiz. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 431-452.

Oğuz, G. Y. (2005). Tv Dizileri Ve Kültürel İletilerin Yayılma Süreci Türk Televizyon Tarihinde Bir Fenomen: Bizimkiler Dizisi. Kurgu, 21(1), 162-175.

Önal, İ. (2010). Tarihsel değişim sürecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: Türkiye deneyimi. Bilgi dünyası, 11(1), 101-121.

Öztaş, S. (2007). Tarih öğretimi ve filmler: tarih öğretiminde film kullanılmasının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi). YÖK Tez Merkezinden alınmıştır.

Öztaş, S., Anıl, N. K., & Kılıç, B. (2013). Tarihî Film Veya Tarihî Dizilerin Tarihe İlgiyi Artırmada Etkisine İlişkin Myo Öğrencilerinin Görüşleri. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3(4).

Rosenstone, RA (2001). Tarihsel film: Okuryazarlık sonrası bir çağda geçmişe bakmak. Tarihsel film: Medyada tarih ve bellek , 50-66.

Sarı, M. (2019). Tarih eğitiminde tarihsel film ve dizilerin kullanımı ve sosyal bilgiler dersi tarih üniteleri için öğretim programı temelli bir materyal kılavuzu geliştirme çalışması (Doctoral dissertation, Bursa Uludag University (Turkey)).

Savaş, G. (2011). Kitle iletişim araçlarına eleştirel bir yaklaşım. Journal of Human Sciences, 8(1).

Semerci, N., & Kalçik, C. (2017). Televizyonda Yayinlanan Dizilerin Lise Ögrencilerinin Yasam Boyu Ögrenmesine Etkisine Iliskin Ögrenci Görüsleri/The Effect of Television Broadcasting Series on the Lifelong Learning of High School Students' Student Opinions. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 237.

Smithikrai, C. (2016). Olumlu özelliklerin ve davranışların teşvik edilmesinde filmlerle öğretimin etkinliği. Procedia-Sosyal ve Davranış Bilimleri , 217 , 522-530.

Stradlıng, R. (2003). Tarihi öğrenmek ve öğretmek 20.yy Avrupa tarihi nasıl öğretilmeli. (1. Baskı) İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayıncılık

Şahin, K. (2019). Öğretmen adaylarının tarihi dizi/filmlerle yaşam boyu öğrenme algısı ve tarih şuuru oluşumu hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Turan, S. (2005). Öğrenen Toplumlara Doğru Avrupa Birliği Eğitim Politikalarında Yaşam Boyu Öğrenme. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 5(1), 87-98.

Ünal, O. (2021). Dizi ve filmlerin değerler üzerindeki yansımasına yönelik sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 19(41), 277-311.

Published

2024-06-03

How to Cite

KEMİKSİZOĞLU, E. (2024). 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Algı Düzeylerinin İncelenmesi: 6th and 7th Grade Students’ Lifelong Engagement with Historical TV Series Examining the Perception Levels of Learning. International Journal of Values in Education and Society, 2(2), 44–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.11430980

Issue

Section

Articles